VLOK UITVOERINGSVOORWAARDEN PER 1 OKTOBER VAN KRACHT!

Kennismaken of een vrijblijvende offerte voor
een klus of verbouwing aanvragen?​

De nieuwe leveringsvoorwaarden 2021 zijn van kracht.

Eindelijk, eindelijk….. al tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar hebben de leden besloten om de grens voor de algemene VLOK-nakomingsgarantie te leggen op € 5.000. Aantekening hierbij was dat er een mogelijkheid kwam deze (onder voorwaarden) te verhogen naar € 10.000.

Het overleg met de Consumentenbond (en indirect met de Vereniging Eigen Huis) nam meer tijd in beslag dan gedacht en gewenst, maar ineens was het akkoord er. Tja en dan moet het opeens snel gaan.

In de meeste gevallen blijkt dat de grens van € 5.000,- voldoende is. Let wel we hebben het over een nakomingsgarantie. Maar als het om een grotere klus gaat kunnen wij deze in overleg met de Vlok verhogen tot  € 10.000,-

Aanbetaling

In het reglement van de Geschillencommissie staat, dat een ondernemer een klacht niet kan voorleggen als de klant niet wil of kan betalen, zonder dat er een geschil is over de geleverde kwaliteit. De Geschillencommissie ziet dat puur als een incasso-zaak. Het gaat daarom dus niet om de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk.

Om diezelfde reden valt vanaf 4 oktober 2021 de aanbetaling waarvoor geen werkzaamheden zijn verricht niet langer onder de VLOK-nakomingsgarantie.

Deze wijzigingen worden van kracht voor opdrachten, die na 4 oktober verstrekt worden.